Video: Rethinking Design Thinking

Interessante en juiste manier om tegen design thinking aan te kijken. Het gaat allemaal om de conversaties.

Rethinking Design Thinking – Paul Pangaro – PICNIC ’10